Fortsätt till huvudinnehåll

Spågummor

Igår var barnen spågummor och utifrån bilderna i veckans läsläxa fick de klura på vad de trodde att just det här kapitlet skulle handla om. De förutspådde framtiden. 🔮
SPÅGUMMAN förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta närmare på rubriker, bilder, bildtexter och textgenrer. Kommentarer