Fortsätt till huvudinnehåll

Nationella Prov

På föräldramötet pratade jag lite kort om Nationella proven. 
Vill man läsa mer redan nu trots att det inte är dags ännu, kan man gå in på Skolverkets hemsida. 
Här under kan ni också läsa lite om vad som står, detta är hämtat från Skolverket. 

Nationella prov i årskurs 3

Elever i årskurs 3 (årskurs 4 i specialskolan) genomför nationella prov i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. Proven ska ge läraren stöd vid bedömningen av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Resultatet från proven kan dessutom användas för planering av den fortsatta undervisningen.

Det material som hör till provet är ordnat i häften. Lärarhäften med information och bedömningsanvisningar finns till båda proven och är i likhet med elevmaterialet separat. De nationella proven i årskurs 3 ramas in av en berättelse om två barn, Nova och Troj, som är med om olika äventyr. 

Berättelsen har till syfte att leda in eleverna i uppgiften och avdramatisera provsituationerna. CD-skivan med inspelad berättelse ska endast användas i matematik.

När genomförs proven?

De nationella proven i årskurs 3 ska genomföras under en fastställd provperiod. För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen bestämmer skolan själv när under perioden de genomför de olika delproven.

Kommentarer